2003 Archive

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
School Name Location Fund Usage Evidence Applicant(s)
Hope Elementary School Linju County Shandong Province, China Desks letters and receipts Yuanbao Chen
Bureau of Education, Shangdong Province
Xia Sha Wo Elementary School Fuoping County, Shanxi Province, China Cultural and Physical Education supplies letters and receipts Gaobo Zhou
UMCP
Jinjiang School Chongqing City, China Scholarships letters and receipts Qing Duan
Da Shi He Town Eight-year School Xihe County, Gansu Province, China Scholarships letters and receipts Chunying Cai
Cikou Middle School Tongshan County, Hubei Province, China Scholarships letters and receipts Changxin Xu
UMCP
Love Deaf School Jiujiang City, Jiangxi Province, China Scholarships, desks photos Xiaohong Jiang
Hongcai Lu